cropped-logo-terima-kasih-groter.jpgOns doel
Stichting Terima Kasih wil zoveel mogelijk kansarme kinderen in Indonesië een kans geven op een betere toekomst. Bijdragen aan de mogelijkheid tot educatie is daarbij het meest primaire doel, gevolgd door andere belangrijke voorwaarden voor welzijn zoals gezonde voeding, onderdak, medische zorg en liefdevolle aandacht.

 

Onze aanpak
De stichting zamelt in Nederland op verschillende manieren geld in. Wij doen dit door middel van het organiseren van acties, het werven van donateurs en giften en door de verkoop van popjes en kaarten.

 

Onze doelen

Het logo van Stichting Terima Kasih herinnert ons er dagelijks aan waar wij voor staan:

stk-logo-1

 

Een veilig thuis – Voor een gezonde binding ondersteunen wij een dak boven het hoofd, maar vooral een veilig plek waar kinderen met al hun wel en wee terecht kunnen.

 

 

stk-logo-2

 

Plezier maken – Spelen, lol maken en gewoon kind zijn. Wij helpen het faciliteren door de voorwaarden te scheppen voor en activiteiten te steunen waar plezier aan wordt beleefd.

 

 

stk-logo-3

 

Gezond leven – Wij helpen waar nodig, maar hopelijk kunnen wij ook voorkomen dat spoedeisende hulp nodig is. Dit kan door schoon water, verantwoorde riolering, maar ook onze andere doelen als plezier maken en lekker eten.

 

 

stk-logo-4

Leren en perspectieven creëren – Zoals Putu meteen vanaf het begin inzag, toen ze nog lesgaf op het strand: onderwijs geeft toegang tot mogelijkheden en verbetert kansen op een betere toekomst.

 

 

 

stk-logo-5

Lekker eten – Het hart van Indonesische cultuur, de plek waar je elkaar ontmoet, of juist beter leert kennen. Ontspannen en voedzaam relaties bouwen.

 

 

 

stk-logo-6

Onvoorwaardelijke liefde – De kern van alles, wat er ook gebeurt, laten weten dat wij er zijn. En dat wij mensen ondersteunen die dit met lief en leed onderschrijven.