Doneer!
Wilt u een eenmalige of structurele financiële bijdrage leveren? U kunt uw donatie(s) overmaken op rekeningnr. NL05RABO0108445771, t.n.v. Stichting Terima Kasih, te Utrecht.
De stichting beschikt over een ANBI-status, hierdoor kunt u een donatie geheel of gedeeltelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen.
Fiscaal nummer : 82250118
Contactpersoon : Jolande Bos  06–57584811
Namens de kinderen terima kasih (bedankt)!

Wilt u meer doen? Neem contact met ons op en kijk ook eens op: www.ykpa.org.